RTU RC RBIAC direktore un vadošā pētniece Dagnija Loča ieguva RTU Gada Jaunā zinātniece 2015 titulu

RTU Gada zinātnieka  un Gada jaunā zinātnieka titulu  piešķir kopš 2006. gada, ik gadu izvērtējot pretendentu zinātnisko publikāciju skaitu, dalību konferencēs, vadīto maģistra un promocijas darbu skaitu, RTU piesaistītā finansējuma apjomu, kā arī citus sasniegumus un organizatorisko darbu zinātnes pasākumos un institūcijās.