Projekta ietvaros vairos jauno zinātnieku kompetenci