Biomateriālu un bioinženierijas institūta zinātniskie sasniegumi iekļauti Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatā “LAS YEARBOOK 2024”