Vadošās pētnieces kļūst par LZA jaunajiem locekļiem

2021. gada 14. decembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas svinīgajā sēdē tika pasniegti diplomi VĶTI profesorei Dagnijai Ločai kā LZA Īstenajam loceklim un profesorei Kristīnei Šalmai-Ancānei kā Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklim. Sveicam un lepojamies par profesoru panākumiem!