Projekta ietvaros vairos Latvijas jauno zinātnieku kompetenci biomateriālu pētniecībā un inovācijās

2021. gada 8. februārī Rīgas Tehniskās universitātes Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs sāka īstenot starptautisku projektu, lai vairotu jauno zinātnieku kompetenci biomateriālu pētniecībā un izstrādē kaulaudu aizvietošanai un reģenerācijai. Projekts palīdzēs aktivizēt sadarbību ar industriju jaunu medicīnas produktu un pakalpojumu izveidē, kā arī stiprinās starptautisko konkurētspēju. Preses relīze.