2013. gada “RTU Gada jaunais zinātnieks”

2012. gada “RTU Gada zinātnieks”