• Biomateriālu un bioinženierijas institūts

    Rīgas Tehniskā universitāte
    Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte

2018. gads foto, video un radio

Biomateriālu un bioinženierijas institūts

Sākot ar 2024. gadu Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) tiks dēvēts par Biomateriālu un bioinženierijas institūtu (BBI). 

BBI pirmsākumi datējami ar 2010. gadu, kad apvienojoties Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RTU RC RBIAC) tika nodibināts VĶTI.

BBI strādā vairāk kā 60 darbinieki, kuri veic pedagoģisko un zinātnisko darbu.

Vēsture: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Vēsture: Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs

Vēsture: Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

Zinātniskā darbība

BBI kolektīvs ar modernām iekārtām veic fundamentālos un lietišķos pētījumus dažādos ķīmijas tehnoloģijas zinātņu virzienos. Veicam arī ražotāju pasūtītus pētījumus un analīzes.

Studiju darbs

BBI mācībspēki ir vienlaikus arī zinātnieki un konsultanti Latvijas rūpniecības tehnoloģisko un vides jautājumu jomā un apmāca ne tikai Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes visu līmeņu studentus, bet piedalās arī citu RTU fakultāšu studentu apmācībā.

Mēs lepojamies

BBI vadošie pētnieki Jānis Ločs, Dagnija Loča, Kristīne Šalma-Ancāne, Arita Dubņika un pētnieki Līga Stīpniece, Jana Vecstaudža, Kristaps Rubenis ir ieguvuši titulus “RTU Gada jaunais zinātnieks”.
Institūta direktors, profesors Jānis Ločs ir ieguvis titulu “RTU Gada zinātnieks”.
Vadošās pētnieces Dagnija Loča, Kristīne Šalma-Ancāne un pētniece Jana Vecstaudža saņēmušas prestižo “L’Oréal” apbalvojumu “Sievietēm zinātnē”.
Profesori, vadošie pētnieki Jānis Ločs, Dagnija Loča, Kristīne Šalma-Ancāne ievēlēti par Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenajiem locekļiem.
© Copyright - Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts